Mijn favorieten

Richtlijnen in het kader van het Corona-virus

Het kabinet heeft onlangs vergaande maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen hebben voor iedereen invloed op het dagelijks leven. Ook voor mijn kantoor heeft dit gevolgen.

Op basis van de richtlijnen van het kabinet en RIVM heeft de NVM adviezen aan de aangesloten makelaars gegeven waar ik mij aan houd. Dit betekent een aanpassing in de dagelijkse gang van zaken waarvoor ik uw begrip vraag.

Op de eerste plaats zal zoveel mogelijk telefonisch en digitaal worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het tekenen van contracten op afstand en telefonische overleggen in plaats van huisbezoeken.

Bezichtigingen en taxaties ter plaatse zijn vooralsnog toegestaan mits de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Deze voorzorgsmaatregelen bestaan uit:

- indien een van de partijen (milde) klachten heeft wordt de afspraak afgezegd dan wel verzet;
- er worden geen handen geschud;
- er wordt tenminste 1,5 meter afstand tussen elkaar gehouden;
- tijdens de bezichtigingen zal de makelaar deuren openen en sluiten en verzoeken we kijkers zo mogelijk niet zelf aan de eigendommen van verkoper/verhuurder te komen;
- hoesten en niesen in de elleboog.

Open huizen en bezichtigingen met meerdere kijkers gelijktijdig worden momenteel niet gedaan.

Op basis van de richtlijnen probeer ik mijn klanten optimaal van dienst te zijn. Ik verzoek u echter rekening te houden met elkaar en begrip te tonen wanneer een afspraak niet mogelijk wordt geacht of afgezegd wordt.

Met vriendelijke groet,
Van Bijsterveldt Makelaars

Rob van Bijsterveldt