Mijn favorieten

Verhuur

Het verhuren van een woning of bedrijfsruimte is specialistenwerk. Dit begint bij een proffessionele presentatie van de onroerende zaak. Ons kantoor kan u hiertoe een uitgebreid dienstenpakket aanbieden.

Woningverhuur
Overweegt u een woning te verhuren, dan zijn een aantal zaken belangrijk om te weten. Nederland kent een strenge wet die de huurder beschermt. Een huurovereenkomst in de particuliere sfeer is dus in beginsel altijd voor onbepaalde tijd en kan door verhuurder enkel op basis van een paar uitzonderingsregels worden opgezegd. Een huurder heeft daarentegen een opzegtermijn van 1 maand.

Ons kantoor maakt gebruik van standaard NVM-huurovereenkomsten. Hieraan voegen wij een aantal extra clausules toe die uw positie als verhuurder versterken op het moment dat huurder het niet zo nauw neemt met de gemaakte afspraken of de wetgeving. Wij adviseren u, alvorens over te gaan tot verhuur, eerst informatie in te winnen om uw positie en de (on)mogelijkheden te bepalen.