Mijn favorieten

Taxaties

Taxaties kunnen noodzakelijk zijn voor diverse doeleinden. Niet alleen bij aan- of verkoop van onroerend goed, maar ook voor de successie of boedelscheiding is veelal een taxatierapport vereist.

Gecertificeerd
Het taxeren van een woning is specialistenwerk. Daardoor is het noodzakelijk dat je als taxateur je kennisniveau op peil houdt. De NRVT is een landelijk register van taxateurs die deze kwaliteit bewaakt. Ons kantoor is hierbij aangesloten en wordt door middel van regelmatig terugkerende educatie getoetst.

Validatie
Onze taxaties worden door alle geldverstrekkers geaccepteerd. Ons kantoor is namelijk aangesloten bij de validatie instituten NWWI en TaxateursUnie.

Deze validatie instituten zijn een keurmerk voor woningtaxaties dat tot doel heeft de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Zij valideren (controleren) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens de Nederlandse richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Neem voor vragen over taxaties of onze tarieven contact op met ons kantoor.